eduroam.pwr.edu.plPolitechnika Wrocławska na terenie swojego kampusu udostepnia bezpieczną bezprzewodową sieć WiFi o nazwie eduroam. Komunikacja w sieci eduroam jest szyfrowana przy użyciu najwyższych dostępnych obecnie standardów zabezpieczeń.

Poniżej przedstawione są wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową eduroam w Politechnice Wrocławskiej.


UWAGA: w najbliższym czasie nastąpią poważne zmiany w sposobie logowania się do sieci eduroam PWr. Używane do tej pory identyfikatory użytkowników z domeny @pwr.wroc.pl zostaną zastąpione przez konta pocztowe w WCSS lub konta w systemie Active Directory uczelni. Dotychczasowi użytkownicy sieci eduroam powinni zainstalować nowy profil połączenia, który jest dostępny na stronie cat.eduroam.org.
W okresie przejściowym można będzie korzystać jednocześnie ze starego profilu połączenia i identyfikatorów @pwr.wroc.pl albo z nowego profilu i nowych identyfikatorów.


Zalecanym sposobem konfiguracji połączenia eduroam jest wykorzystanie dedykowanych instalatorów udostępnianych dla różnych systemów na stronie cat.eduroam.org.


Dedykowane instalatory i konfiguratory

Na stronie cat.eduroam.org są dostępne instalatory i konfiguratory przygotowane dla wszystkich uczelni biorących udział w projekcie eduroam. Są one udostępniane dla różnych wersji systemów mobilnych i pozwalają na automatyczną konfigurację połączenia WiFi. Konfiguratory zawierają także odpowiednie certyfikaty wymagane przy szyfrowaniu transmisji, co pozwoli na bezproblemowe rozpoczęcie korzystania z sieci eduroam.Przy samodzielnym konfigurowaniu profilu połączenia WiFi z siecią eduroam należy ustawić odpowiednie opcje wykorzystując poniższe informacje.Standardy szyfrowania

WPA2-Enterprise/AES


Metody uwierzytelniania EAP

EAP-TTLS (Tunneled TLS), wewnętrznie PAP


Dane do logowania

UWAGA: poniżej podano nowy format loginów dla nowego profilu połączenia.

Login jest zgodny z Jednolitym Systemem Poczty WCSS lub Active Directory.

Pracownicy: login@pwr.edu.pl lub konto_AD@pwr.edu.pl

Nauczyciele ZSA: login@zsa.pwr.edu.pl

Doktoranci: login@pwr.edu.pl

Studenci: nr_albumu@student.pwr.edu.pl


Tożsamość anonimowa: anonymous@pwr.edu.pl


Certyfikat

Dla osób samodzielnie konfigurujących dostęp do sieci eduroam załączamy komplet certyfikatów ośrodka CA, które mogą wymagać zaimportowania do urządzenia klienckiego:

- DigiCertCA.crt

- DigiCertAssuredIDRootCA.crtInformacje ogólne

Ogólne informacje o inicjatywie eduroam można znaleźć na stronie eduroam.pl.

Data aktualizacji: 12.12.2017