eduroam.pwr.edu.plPolitechnika Wrocławska na terenie swojego kampusu udostepnia bezpieczną bezprzewodową sieć WiFi o nazwie eduroam. Komunikacja w sieci eduroam jest szyfrowana przy użyciu najwyższych dostępnych obecnie standardów zabezpieczeń.

Sieć eduroam jest siecią globalną obejmującą tysiące uniwersytetów i innych organizacji w prawie 90 krajach. Przy użyciu konta skonfigurowanego w sieci eduroam PWr można zalogować się do dowolnej sieci eduroam w Polsce i na całym świecie.

Poniżej przedstawione są wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową eduroam w Politechnice Wrocławskiej.


Zalecanym sposobem konfiguracji połączenia eduroam jest wykorzystanie dedykowanych instalatorów udostępnianych dla różnych systemów na stronie cat.eduroam.org.

Uwaga: Instalacja konfiguratora eduroam w systemie Android wymaga ustawienia hasła (PIN) odblokowującego ekran.


Dane do logowania

Login i hasło do sieci eduroam są takie, jak do systemu pocztowego PWr lub do Active Directory.

Pracownicy: login@pwr.edu.pl lub konto_AD@pwr.edu.pl

Nauczyciele ZSA: login@zsa.pwr.edu.pl

Doktoranci: login@pwr.edu.pl

Studenci: nr_albumu@student.pwr.edu.pl


Tożsamość anonimowa: anonymous@pwr.edu.pl - służy do anonimizacji użytkownika przy korzystaniu z innych sieci eduroam, niż obsługiwana przez PWr.


Dedykowane instalatory i konfiguratory

Na stronie cat.eduroam.org są dostępne instalatory i konfiguratory przygotowane dla wszystkich uczelni biorących udział w projekcie eduroam. Są one dostępne dla różnych wersji systemów mobilnych i pozwalają na automatyczną konfigurację połączenia WiFi. Zawierają także wszystkie certyfikaty wymagane przy szyfrowaniu transmisji, co pozwala na bezproblemowe rozpoczęcie korzystania z sieci eduroam.


Samodzielna konfiguracja połączenia

Przy samodzielnym konfigurowaniu profilu połączenia WiFi z siecią eduroam należy ustawić odpowiednie opcje, wykorzystując poniższe informacje.

Standardy szyfrowania: WPA2-Enterprise/AES

Metody uwierzytelniania EAP: EAP-TTLS (Tunneled TLS), wewnętrznie PAP

Certyfikaty:

Dla osób samodzielnie konfigurujących dostęp do sieci eduroam załączamy komplet certyfikatów ośrodka CA, które mogą wymagać zaimportowania do urządzenia klienckiego:

- DigiCertCA.crt

- DigiCertAssuredIDRootCA.crt


Informacje ogólne i pomoc

Ogólne informacje o inicjatywie eduroam można znaleźć na stronie eduroam.pl.

Problemy z działaniem sieci eduroam PWr należy zgłaszać na adres eduroam@pwr.edu.pl.
Data aktualizacji: 27.03.2018 r.